Та MEPS-ийн талаар хэр мэдэх вэ?

1. MEPS-ийн товч танилцуулга

MEPS(Эрчим хүчний гүйцэтгэлийн хамгийн бага стандарт) нь Солонгосын засгийн газраас цахилгаан бүтээгдэхүүний эрчим хүчний хэрэглээнд тавигдах шаардлагуудын нэг юм.MEPS гэрчилгээг хэрэгжүүлэхдээ "Эрчим хүчний зохистой ашиглалтын тухай хууль"-ийн (에너지이용합리화법) 15, 19 дүгээр зүйлд үндэслэсэн бөгөөд хэрэгжүүлэх дүрэм нь Солонгосын Мэдлэгийн эдийн засгийн яамны 2011-263 тоот тойрог юм.Энэ шаардлагын дагуу Өмнөд Солонгост зарагдаж буй бүтээгдэхүүний ангилал нь MEPS-ийн шаардлагыг хангасан байх ёстойхөргөгч,ТВ, гэх мэт.

"Эрчим хүчний зохистой ашиглалтын тухай хууль" (에너지이용합리화법) 2007 оны 12-р сарын 27-нд шинэчлэгдсэн бөгөөд Солонгосын Мэдлэгийн эдийн засгийн яам болон KEMCO (Korea Energy Management Corporation) хамтран байгуулсан "Стэнд бай Солонгос 2010" төлөвлөгөө болгосон.Энэхүү төлөвлөгөөнд цахим бэлэн байдлын шаардлагыг хангасан боловч бэлэн байдлын эрчим хүчний хэмнэлтийн стандартыг хангаагүй бүтээгдэхүүнийг анхааруулах шошготой байх ёстой;Хэрэв бүтээгдэхүүн нь эрчим хүчний хэмнэлтийн стандартыг хангасан бол "Energy Boy" эрчим хүчний хэмнэлттэй логог наах шаардлагатай.Хөтөлбөр нь компьютер, чиглүүлэгч гэх мэт 22 бүтээгдэхүүнийг хамардаг.

Солонгос улс MEPS болон e-Standby системээс гадна өндөр үр ашигтай бүтээгдэхүүний гэрчилгээтэй.Системд хамрагдсан бүтээгдэхүүнд MEPS болон e-Standy-д хамрагдаагүй бүтээгдэхүүнүүд ороогүй ч өндөр үр ашигтай гэрчилгээжүүлэлтийн системд тэнцсэн бүтээгдэхүүнүүд мөн "Energy Boy" шошгыг ашиглах боломжтой.Одоогийн байдлаар насос, бойлер болонгэрэлтүүлгийн төхөөрөмж.

MEPS, e-Standby болон өндөр үр ашигтай бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын туршилтыг KEMCO-аас тогтоосон лабораторид хийх шаардлагатай.Туршилт дууссаны дараа туршилтын тайланг KEMCO-д бүртгүүлэхээр хүргүүлнэ.Бүртгэгдсэн бүтээгдэхүүний мэдээллийг Солонгосын Эрчим хүчний агентлагийн цахим хуудсанд нийтлэх болно.

2. Тэмдэглэл

(1)Хэрэв MEPS-ийн ангилалд багтсан бүтээгдэхүүнүүд шаардлагатай бол эрчим хүчний хэмнэлтийн гэрчилгээ авч чадаагүй бол Солонгосын зохицуулах байгууллага 18,000 ам.доллар хүртэлх торгууль ногдуулж болно;

(2)E-Standby бага эрчим хүч зарцуулдаг хөтөлбөрт бүтээгдэхүүний анхааруулах шошго шаардлага хангаагүй тохиолдолд Солонгосын зохицуулах байгууллага нэг загварт 5000 ам.долларын торгууль ногдуулдаг.

2

Шуудангийн цаг: 2022 оны 9-р сарын 21