Японы TELECOM гэрчилгээ

Товч танилцуулга

Радио актад заасан радио төхөөрөмжийн загварыг батлах (жишээлбэл, техникийн нийцлийн гэрчилгээ) шаардлагатай. Баталгаажуулалт нь заавал байх ёстой бөгөөд баталгаажуулалтын байгууллага нь тусгайлсан радио төхөөрөмжийн бүсэд MIC-ээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүртгэлтэй баталгаажуулалтын байгууллага юм. TELEC (Цахилгаан холбооны инженерийн төв) нь үндсэн юм. Японд радио төхөөрөмжийн тохирлын баталгаажуулалтын баталгаажуулалтын байгууллага.

telecom